Christian Saldert

The Politics of the Unpolitical

Ended
11.02—14.03.2010
Exclusive exhibition online now open for everyone
11.02—14.03.2010
A lot of people saw the exclusive online exhibition
 

In the exhibition The Politics of the Unpolitical Christian Saldert presents 13 new oil paintings previously unshown.

Like in his earlier exhibition Thick Black Lies, the works are both figurative and symbolically saturated: a bird is squeezed in a hand; a naked child spotted by the sea; a Mowgli-lookalike person with a monkey around his neck; a doctor carrying out an injection. But the tokens are deluding in that sense that they are not referring to other mythical tales. The symbols are rather powerful in them selves and emphasize a tragic-comical imbalance within and between the depicted objects, which is even more accentuated by the title or the image text.

I utställning The Politics of the Unpolitical presenterar Christian Saldert totalt 13 oljemålningar som aldrig tidigare visats för allmänheten.

Likt den tidigare utställningen, Thick Black Lies, är verken både figurativa och symboliskt övermättade: en fågel inklämd i en hand; ett naket barn vid havet; en Mowgli-liknande figur med en apa runt halsen; läkare med sprutor. Men symbolerna är vilseledande i den bemärkelsen att de inte i första hand anspelar på händelser från andra, till exempel mytiska, berättelser. Istället ligger symbolernas kraft i att framhäva en tragikomisk obalans inom och mellan de avbildade objekten, vilket ytterligare understryks med hjälp av bildtexterna.