Load 3 more

Brendan Austin

The Debris of Events

Ended
11.09—05.10.2008
Exclusive exhibition online now open for everyone
11.09—05.10.2008
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

Compiling photographs taken over a span of 10 years, ‘The Debris of Events’ is a statement about the disconnection we have to our surroundings: a building at the edge of ruin, a structure that represents the ideology of a bygone era, a glimpse at a darkened world.

Continuing to investigate the spaces that exist on the periphery, Austin is presenting a series of environments that explore our notion of the frontier. The photos are taken at different locations; at a nuclear submarine base in Ukraine, the ‘secret’ Mail Rail tunnels underneath London, deserted power fields in the US and in the woods in north of Sweden.

Brendan Austin har under en period på 10 år tagit fotografier som handlar om vårt sätt att avskilja oss från vår omgivning, en förfallen byggnad representerar en övergiven ideologi, en förgången tid och en skymt av en dyster framtid.

The Debris of Events är en serie fotografier där Austin utmanar vårt begrepp av gränsöverskridanden och utforskar platser som bara existerar i periferin. Fotografierna är tagna på olika platser; nära en militärbas i Ukraina, i hemliga tunnlar under Londons stadskärna, på öde kraftfält i USA och i skogarna i norra Sverige.

Yoshi Sodeoka

Moki Cherry / Yoshi Sodeoka

Ended
05.06—05.07.2009
Exclusive exhibition online now open for everyone
05.06—05.07.2009
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

What decides how we as individuals relate to and negotiate with the never-ending stream of information and messages that every day in our media society means?

Galleri Jonas Kleerup presents two artists, who with totally different results, sample and recreate two different types of media. The New York-based artists Yoshi Sodeoka and Moki Cherry both use collage techniques in their art, but create radically different expressions with this same means.

Collage has always been a way for the consumer of media to take over the flow of information, a way of making oneself a producer and not just a passive consumer. Moki Cherry and Yoshi Sodeoka represent two different generations and two different sexes. The contrast between their art makes it visible how the different experience and frames of reference in different individuals, based on personal idiosyncrasies as well as their epochs of living, affect and mold their way of consuming and breaking down media.

Vad är det som bestämmer hur vi som individer förhåller oss till den malström av information som varje dag i media- och informationssamhället innebär? Galleri Jonas Kleerup ställer ut två konstnärer som med helt olika slutresultat och innehåll, samplar och gör om två olika typer av media.  Konstnärerna Yoshi Sodeoka och Moki Cherry, baserade i New York, använder båda collage i sin konst, men skapar två sinsemellan helt olika uttryck med detta samma medel.

Collagetekniken har alltid varit ett sätt för mottagare att ta makten över informationsflödet, att skapa sin egen agens genom att göra sig själv till kreatör och producent. Moki Cherry och Yoshi Sodeoka representerar två olika generationer och två olika kön, och kontrasten mellan deras konst gör det tydligt hur individers skilda erfarenheter och referensramar, baserade på personliga egenskaper såväl som tidsepokerna de vuxit upp i, påverkar sättet att konsumera och bryta ned media.

This is art

This is art

Ended
15.07—09.08.2009
Exclusive exhibition online now open for everyone
15.07—09.08.2009
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

Galleri Jonas Kleerup presents This is Art, a group exhibition of paintings, prints and sculptures by some of the most respectable artist in street art. Seen, John Fekner and Don Leicht are presented next to younger artists like Faile, Bast as well as works by contemporary artist like Hiroyuki Matsuura, Lucky Thief and Christian Saldert, that found inspiration in street art and other visual contexts.

Art should seduce, question and reflect its’ society and time. The citizens in a city did not decide weather or not to have graffiti or street art around them but neither do they have any influence on the what commercial logos that surrounds them everyday in the subway but that is far more accepted then graffiti. Some might say that street art is a vociferous act of marking a territory, or that it is a legitimate reclaim of the public space, either or, one cannot ignore it. To dispatch street art as vandalism is to ignore a large, vital and important part of the contemporary art scene.

Galleri Jonas Kleerup presenterar This is Art, en samlingsutställning av tavlor, tryck och skulpturer med några av gatukonstens största namn. Seen, John Fekner och Don Leicht visas tillsammans med nyare stjärnor som Faile, Bast. Parallellt visas även verk från Hiroyuki Matsuura, Lucky Thief och Christian Saldert, samtida konstnärer som inspirerats av gatukonstens uttryck och visuella medel men med förankringar i mer konstnärligt kontextuella kretsar.

Konst ska utmana, ifrågasätta och återspegla sin samtid. Stadens invånare har inte beställt gatukonsten, men stadens invånare har inte heller bett om att få Coca Colas logotyp i ansiktet varje gång de använder tunnelbanan, och det senare fenomenet är långt mer accepterat. Man kan anse att gatukonst är ett skrävligt revirmarkerande, eller att den är ett legitimt återtagande av det offentliga rummet, men man kan inte ignorera den. Att helt avfärda gatukonst som vandalism är att ignorera en stor och mycket vital del av samtidskonsten.

 

 

 

Andreas Emenius

The Nervous System

Ended
20.11—13.12.2011
Exclusive exhibition online now open for everyone
20.11—13.12.2009
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

Andreas Emenius (b. 1973) has gone from large scale sculptures and installations together with Henrik Vibskov with The Fringe Project, to two-dimensional creations with blue pen on white paper in The Nervous System. Here he creates his own universe, a place in between the definitive precision of science and its opposite; the organic, abstract and chaotic. Flowing shapes collides with strict geometric patterns in an attempt to illuminate mankinds hopeless struggle to try to create order and meaning in a world where such is non existent.

Emenius gratudated from St Martins College o Art and Design in London 1999 and is based in Copenhagen.

Andreas Emenius (f.1973) har gått från storskaliga skulpturer och installationer i The Fringe Projects (ett samarbete med Henrik Vibskov), till tvådimensionella skapelser av kulspetspenna och vitt papper i The Nervous System, som visas för första gången på Galleri Jonas Kleerup. Här skapar Emenius ett eget universum, en plats mittemellan vetenskapens exakta precision och dess motsats: det organiska, abstrakta och kaotiska. Lösa former kolliderar med hårda geometriska mönster i ett försök att illustrera mänsklighetens möjligen hopplösa försök att konstruera ordning och mening i en värld där sådant inte förekommer naturligt.

Andreas tog sin examen från Central Saint Martins College of Art and Design i London 1999, och är idag baserad i Köpenhamn. Hans verk rör sig över konstens hela spektrum – från teckning, till installationer, skulpturer och performance. Ett samarbete med designern Henrik Vibskov har lett till ovan nämnda The Fringe Projects, ur vilka ett tiotal verk har ställts ut i år i Tokyo och Kyoto, Japan.

 

Group Show

Wunderkammer

Ended
20.11—13.12.2009
Exclusive exhibition online now open for everyone
20.11—13.12.2009
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

”Das ausserkörperliche wirken des lebenden menschen welches sich durch physikalische wirkungen kundgibt”

The titel originates from the 1600-1800’s centuries when the phenomenon ”Wunderkammer” was a recognized expression. Not every home had one of those cabinets but it was a place where you would collect the ancient artifacts and objects also seperate these objects from ordinary ones. Families gathered around the collection and wondered about the oddities of the objects and about values like beauty and hideosity.

In the exhibition Wunderkammer works by three different artists are presented: an installation I promise, I will attract my prey by Elin-Maria Johansson, a series of works by Filippa Barkman and two portraits by Erik-Mark Sandberg.

”Das ausserkörperliche wirken des lebenden menschen welches sich durch physikalische wirkungen kundgibt”

Titeln kommer från fenomenet Wunderkammer som i 1600-1800 talets Europa var ett vedertaget begrepp som nu få känner till.  Det hörde inte till varje hem att man hade ett kuriosa kabinett eller en Wunderkammer. Men i de fall man hade det var det en plats där man samlade naturalia, forntida artefakter och konstföremål. Idén med samlingarna var att föremålen skulle skilja sig från det vardagliga. Man samlades och förundras över världens konstigheter och bedömde vad som var norm inom begrepp som skönhet och avsky.

I utställningen Wunderkammer visas installationen I promise, I will attract my prey av Elin-Maria Johansson, serien In Limbo av Filippa Barkman, samt två målningar av Erik-Mark Sandberg.

Christian Saldert

The Politics of the Unpolitical

Ended
11.02—14.03.2010
Exclusive exhibition online now open for everyone
11.02—14.03.2010
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

In the exhibition The Politics of the Unpolitical Christian Saldert presents 13 new oil paintings previously unshown.

Like in his earlier exhibition Thick Black Lies, the works are both figurative and symbolically saturated: a bird is squeezed in a hand; a naked child spotted by the sea; a Mowgli-lookalike person with a monkey around his neck; a doctor carrying out an injection. But the tokens are deluding in that sense that they are not referring to other mythical tales. The symbols are rather powerful in them selves and emphasize a tragic-comical imbalance within and between the depicted objects, which is even more accentuated by the title or the image text.

I utställning The Politics of the Unpolitical presenterar Christian Saldert totalt 13 oljemålningar som aldrig tidigare visats för allmänheten.

Likt den tidigare utställningen, Thick Black Lies, är verken både figurativa och symboliskt övermättade: en fågel inklämd i en hand; ett naket barn vid havet; en Mowgli-liknande figur med en apa runt halsen; läkare med sprutor. Men symbolerna är vilseledande i den bemärkelsen att de inte i första hand anspelar på händelser från andra, till exempel mytiska, berättelser. Istället ligger symbolernas kraft i att framhäva en tragikomisk obalans inom och mellan de avbildade objekten, vilket ytterligare understryks med hjälp av bildtexterna.

[Boris Tellegen / Delta]

Random Distress

Ended
03.06—04.07.2010
Exclusive exhibition online now open for everyone
03.06—04.07.2010
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

Boris Tellegen [b. 1968] –  DELTA – is recognized as one of the early European pioneers of the grafitti scene.

After the mid-nineties, he moved on to a more experimental fine-arts style. Since then, Tellegen has become an established name within the contemporary art scene, with several international exhibitions, latest at Fondation Cartier in Paris 2009.

The exhibition “Random Distress” presents several larger reliefs, hung on the gallery walls together with framed collages, as well as a site specific installation that is specially constructed for and within the gallery. This is Tellegen’s second show at Galleri Jonas Kleerup. In 2008 he participated in the exhibition “Fragment.”

Boris Tellegen [b. 1968] – DELTA – är en av de tidiga europeiska pionjärerna inom graffitiscenen.

Vid nittiotalet mitt rördes hans konstnärsskap vidare till ett mer experimentellt uttryck. Sedan dess har Tellegen blivit ett etablerat namn inom den samtida konstscenen, med flera internationella utställningar, senast på Fondation Cartier i Paris 2009.

Utställningen “Random Distress” presenterar flera större reliefer, hängandes på galleriets väggar tillsammans med inramade collage, samt en platsspecifik installation som är speciellt konstruerad för galleriets lokaler. Detta är Tellegens andra utställning på Galleri Jonas Kleerup. År 2008 deltog han i utställningen “Fragment”.

Group Show

From The Dark Towards The Light

Ended
19.02—20.03.2011
Exclusive exhibition online now open for everyone
18.02—19.02.2011
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

Group exhibition to present the gallery’s temporary space (February – June 2011) at Jakobs Torg, next to the Royal Opera in the centre of Stockholm. Featured artists are -

Brendan Austin

Kyle Field

Bryan Graf

Lucky Thief

Christian Saldert

Yoshi Sodeoka

Vibskov & Emenius

Jesper Waldersten

Gruppuställning i galleriets tillfälliga lokaler vid Jakobs Torg (februari – juni 2011). Deltagande konstnärer var -

Brendan Austin

Kyle Field

Bryan Graf

Lucky Thief

Christian Saldert

Yoshi Sodeoka

Vibskov & Emenius

Jesper Waldersten

[Bryan Graf]

Wildlife Analysis

Ended
24.03—24.04.2011
Exclusive exhibition online now open for everyone
24.03—24.04.2011
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

Bryan Graf recently participated in the exhibition From the Dark Towards the Light and Galleri Jonas Kleerup is pleased to present a solo exhibition with Graf’s acclaimed series Wildlife Analysis.

Graf explores the post-industrial landscape of New Jersey in the photographic series Wildlife Analysis, and leads us to discover the invisible places in our culture; places that are a result of our mobile landscape but are not part of our social world.

Efter en mycket uppskattad medverkan i utställningen From the dark towards the light har Galleri Jonas Kleerup glädjen att presentera en soloutställning med konstnären Bryan Graf med hans uppmärksammade serie Wildlife Analysis.

Grafs utforskande fotografier av det postindustriella landskapet i New Jersey i serien Wildlife Analysis, får oss att upptäcka osynliga platser i vår kultur, platser som är ett resultat av vårt mobila landskap men som inte är en del av vår sociala värld.

Yoshi Sodeoka

TV, Ghost and Nature

Ended
06.05—05.06.2011
Exclusive exhibition online now open for everyone
06.05—05.06.2011
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

Galleri Jonas Kleerup presents the American video- and sound artist Yoshi Sodeoka’s first solo exhibition in Sweden.

After studying painting Yoshi Sodeoka embraced the new revolving digital era. It was the beginning of the 90’s when he just recently had moved from Tokyo to New York to study art at Pratt Institute. As one of the few perpretator of the media he started at the ground-breaking webzine Word Magazine and from there his artistry developed. Twenty years later he already exhibited at Whitney Museum, Tate Britain, Deitch Projects and is represented in the permanent collections Museum of the Moving Image in NYC and MoMA, San Francisco.

Galleri Jonas Kleerup presenterar den amerikanska video-och ljudkonstnären Yoshi Sodeokas första separatutställning i Sverige.

Efter att ha studerat måleri anammade Yoshi Sodeoka den nya digitala eran. Det var i början av 90-talet då han alldeles nyligen hade flyttat från Tokyo till New York för att studera konst vid Pratt Institute. Som en av få utövare av nya medier började han på den banbrytande webbtidningen Word Magazine varifrån hans konstnärskap utvecklades ytterligare. Tjugo år senare har han redan varit utställd på Whitney Museum, Tate Britain, Deitch Projects och är representerad i de permanenta samlingarna på Museum of the Moving Image i New York och MoMA, San Francisco.

[Jesper Waldersten]

Waldersten 365

Ended
14.10—13.11.2011
Exclusive exhibition online now open for everyone
13.10—13.11.2011
22 people saw the exclusive online exhibition
X
 

Every day for a whole year has Jesper Waldersten created at least one unique image and added the piece at www.waldersten365.com.

He has a wide range and moves between dark humor, sharp contemporary commentary and clever wordplay. The number of visitors on the site has steadily increased and thousands of fans have followed his daily work.

Varje dag under ett helt år har Jesper Waldersten skapat minst en unik bild och lagt ut konstverket på www.waldersten365.com. Han har ett brett register och rör sig mellan svart humor, skarpa samtidskommentarer och underfundiga ordlekar.

Galleri Jonas Kleerup visar nu ett stort urval från det gångna året med utställningen Jesper Waldersten 365, i nya lokaler på Gävlegatan 10 B. I utställningen finns allt från de familjära streckfigurerna till mörkare porträtt som visar på bredden i Walderstens konstnärskap.

Christian Saldert

Bodies of the Unreal

Ended
25.11—30.12.2011
Exclusive exhibition online now open for everyone
25.11—30.12.2011
4 people saw the exclusive online exhibition
X
 
Galleri Kleerup presents Christian Saldert
“Bodies of the Unreal”
25.10 – 30.12 2011

A utopia; idealised, colorized and with a halftone screen. The naturalistic from the 50’s in a digital expression. A decoding of a symptom. The artist Christian Saldert invites us to a poetic exposure among middleclass American nudists from the 50’s. Saldert initiates his drawings from images that he finds by a thorough research on the Internet.

The images are intertwined in a new context by a very time-consuming halftone screen technique, influenced by the 50’ and 60’s beat, popart, as well as artists like Rauschenberg and early works by Warhol. In a raw “post-Dadaistic” manner Saldert collect images and titles and then unite them into a new entity in his works. The title ”The Bodies of the Unreal” derive from the psychoanalysis discussion about the ”unreal”. About the World Wide Web and our era, about our persona on the Internet and the pretence of being someone you are not.

 

 

 

Galleri Kleerup visar Christian Saldert
“Bodies of the Unreal”
25.10 – 30.12 2011

En rastrerad, kolorerad, idealiserad utopi. 50-tals naturalism i digitaliserad form. En tolkning av ett symptom. Den 25 november öppnar utställningen ”The Bodies of the Unreal” på Galleri Jonas Kleerup på Gävlegatan. Konstnären Christian Saldert bjuder in till en poetisk vandring bland 50-talets amerikanska medelklassnudister.

När Christian Saldert målar utgår han alltid från bilder som han hittat på internet. Bilderna vävs in i nya sammanhang genom en tidskrävande rasterteknik, influerad av 50- och 60-talets beat- och popmåleri, Rauschenberg och tidig Warhol. I en ”rå-dadaistisk” stil samlar han sina bilder och titlar och pusslar ihop verken till en helhet. Titeln till utställningen ”The Bodies of the Unreal” handlar om ”the unreal”, ur ett psykoanalytiskt perspektiv. Om internet och den tid vi lever i, om att vara någon på nätet som man inte är.

Group show

Group exhibition

Ended
13.01—22.01.2012
Exclusive exhibition online now open for everyone
13.01—22.01.2012
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

The gallery will open the year 2012 with a short group exhibition of a few new interesting names: Christian Coinbergh, Karin Karlsson, Makode Linde, Moley Talhaoui and NUG.

For more information about the artists please see their websites:

Karin Karlsson

Makode Linde

Christian Coinbergh (no official website)

Moley Talhaoui

NUG (no official website)

The exhibition runs from the 13.01.2012 – 22.01.2012

Galleriet öppnar året 2012 med en kort grupputställning med några nya intressanta namn: Christian Coinbergh, Karin Karlsson, Makode Linde, Moley Talhaoui and NUG.

För mer information om konstnärerna se deras individuella hemsida:

Karin Karlsson

Makode Linde

Christian Coinbergh (ingen officiell hemsida)

Moley Talhaoui

NUG (ingen officiell hemsida)

Utställningen pågår mellan 13.01.2012 – 22.01.2012

Mode2 + Stash

Mode2 + Stash

Ended
27.01—11.02.2012
Exclusive exhibition online now open for everyone
26.01—27.01.2012
41 people saw the exclusive online exhibition
X
 

“What happens when your shipping company messes up and doesn’t deliver; leaving you stranded and empty-handed? How are you going to do that show? Well, in our line of work; we improvise. This is not to say that we do any old crap to fill in, or get into some kind of uncontrolled panic. From a tag which would take just five seconds, to a full colour piece which could take five hours, the goal has always been to show the best of our abilities.

We would go to train yards without sketches or any preconceptions, and we´ll let the setting and the pressure of the illegality, as well as the near-darkness, inspire and guide us in our noble endeavour. These conditions of urgency have often shaped and moulded our form of expression, opening up new avenues and showing us new directions to follow…”

- Stash, January 2012

Galleriet presenterar ytterligare ett par stora namn från graffittivärlden som sedan nittiotalet främst setts på gallerier och konsthallar runt om i världen. New York-baserade Stash och Paris-baserade Mode2 är vänner sedan länge och har under lång tid pratat om att göra någonting gemensamt och denna utställning är resultatet. Ursprungsidén att frakta över tidigare verk ratades i sista minuten och istället gör konstnärerna helt nya verk tillverkade på plats i Stockholm.

 

Brendan Austin

Paper Mountains

Ended
18.02—24.03.2012
Exclusive exhibition online now open for everyone
18.02—24.03.2012
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

Gallery Jonas Kleerup presents Brendan Austin’s second solo exhibition – Paper Mountains.

In the last exhibition Debris Of Events, Brendan Austin (b.1977) investigated the spaces that exist on the periphery, both in nature as well as in our human limitations towards nature. Portraited is a series of dark, muted and graphical photographs of environments that explore our notion of the frontier. In this exhibitition he continues to evaluate the human relation to nature, but this time he rigorously construct his own fictive landscapes. What looks like a range of mountains at first glance, is by further examination studiously contructed ones, developed by close-ups of mountains in different parts of the world, that have been physically transformed in the studio and through the camera lens, into new forms of mountains. With this exhibition Brendan Austin challenges our gaze and questions both the camera and the authenticity of the image as well as our tendency to create our own realities.

Galleriet presenterar Brendan Austins andra soloutställning för galleriet – Paper Mountains.

I sin förra utställning Debris Of Events utforskade Brendan Austin (f. 1977) tomheten och gränserna som existerar i vår värld, både naturens fysiska gränser samt mänsklighetens begränsning inför samma natur. Allt med ett dovt, grafiskt fotografi med mörka undertoner. I denna utställning fortsätter han att granska människans relation till naturen, fast denna gång konstruerar han noggrant egna, fiktiva landskap. Det som vid första anblicken ser ut som bergskedjor och bergsformationer är vid en närmare granskning minutiöst konstruerade berg utvecklade av närbilder av berg från olika delar av världen som sedan via studion fått en fysisk förvandling för att via kamerans lins åter ta formen av just bergsformationer. Brendan Austin ifrågasätter med utställning just vår blick och tar upp frågor om både kamerans och bildens äkthet samt människans benägenhet att skapa egna verkligheter.

 

Moley Talhaoui

Känslor Utan Landskap

Ended
26.04—26.05.2012
Exclusive exhibition online now open for everyone
26.04—26.05.2012
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

Self taught artist Moley Talhoui (b. 1985) has roots that dates back 2800 years in norhtern Morocco, although he was raised in small swedish town Västerås within a large family with a single mother. From an early age his easiest form of communication was through drawing. He has no education in art whatsoever, everything he knows he has taught himself, both on the streets and in his studio.

His style touches a naive, early modernist language with a dark, contemporary gaze. Outsider art. The characters in his pictures reflects the subconsciousness, animalized figures with thick, painterly stubborness mixes with frail pencil drawings in abstract and geometric patterns. Creatures, often horses mixes with the human figures and a few words to create a suggestive existance.

Den autodidakta konstnären Moley Talhaoui (f. 1985) har rötter som går 2800 år tillbaka i norra Marocko, själv är han uppvuxen i Stockholm och Västerås i en stor familj med en ensamstående, ung mor. Från tidig ålder hade han problem att kommunicera och fastnade med pennan och pappret som sin närmaste vän och länk ut mot världen. Han har aldrig studerat varken konsthistoria eller på någon konsthögskola utan har skapat sin egen utbildning, både på gatan och i sin ateljé.

Hans teknik snuddar vid ett naivistiskt, förmodernistiskt formspråk fast med en samtida, granskande blick med mörka undertoner. Karaktärerna i hans bilder speglar undermedvetna känslor, djurliknande figurer med tunga, måleriska drag blandas med spröda bllyertsteckningar i abstrakta och geometriska kompositioner. Djur, oftast hästar, blandas med människolika kreationer och enstaka textrader i en en suggestiv bildvärld.

Makode Linde

Retrospective 2004-2012

Ended
18.05—03.06.2012
Exclusive exhibition online now open for everyone
17.05—03.06.2012
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

Few people in the art world have failed to notice the performance piece that Makode Linde presented at Moderna Museet in April earlier this year. In his typical outfit he was dressed up as a blackface cake that culture minister Lena Adelsohn Liljeroth cut into. A week later it was all over the news since The Association for Afro-Swedish Population demanded it was racial and that the culture minister should resign. A month later, Makode has been interviewed with everyone from BBCAl-JazeeraNew York Times, radio and TV all over the world. The footage has almost reached three and a half million views on YouTube and has 8 000 comments.

Because of all the interest, the gallery decided to put on a retrospective, showing art work that Makode has produced for the last eight years to let people see a broader context of his art.

Snart tre och en halv miljon gånger har den setts på YouTube, 8000 människor har kommenterat den. Liksom varenda kultursida. Makode Linde har intevjuats av Al-Jazeera, CNN, New York Times, BBC och suttit i de flesta tv-soffor sen World Art Day skedde på Moderna Museet för snart en månad sen. Hans performance i form av en levande tårta behöver ingen närmare presentation. Åsikterna går isär om konstverket, om konstnären, om meningen, om kulturminstern, om svenskheten, om hudfärg och vem som har rättighet till att göra vad med vad. Många är dock omedvetna om vad konstnären själv faktiskt sysslat med de senaste åtta åren sen han började ifrågasätta sin egen identitet i sin konst. Galleri Jonas Kleerup presenterar därför i sitt nya showroom en kort retrospektiv med alster från Makode Linde som alla kan kopplas till tårtskandalen och ger en större inblick och kontext till vad hans konst står för.

Lucky Thief

Vanitas

Ended
08.06—07.07.2012
Exclusive exhibition online now open for everyone
07.06—07.07.2012
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

The Dutch 17th century vanitas paintings aimed to remind us of the transient and fleeting nature of life and distance us from the world’s simple and momentary pleasures such as music, food and alcohol. However, despite this agenda, among the skulls and wilting flowers, we find the very objects that the period’s religious advocates wanted to protect us from.

In their exhibition Lucky Thief asks whether it is possible that the time’s artists adopted the vanitas genre in order to honor and glorify the very things and enjoyments that they were cautioned to avoid. The group attends to the subject through sculptures that not only occupy a bittersweet brutism and a colorful rage but also suggest tranquility and tenderness. The trio suggests that indolence not necessarily excludes spirituality and, adopting an aikido like tactic, let destructive symbols of death and destruction turn against themselves to bring out the light and life-affirmative. Lucky Thief addresses today’s questions regarding humanity’s and earth’s ephemerality.

1600-talets holländska Vanitasmålningar syftade till att påminna betraktaren om livets förgänglighet och få oss att vända oss bort från jordelivets enkla och tillfälliga nöjen så som musik, mat och alkohol. Men bland skallarna och de döende blommorna syns de objekt som tidens religiösa beställare ville skydda oss ifrån.

I deras utställning frågar Lucky Thief om det möjligen var så att dåtidens konstnärer använde vanitasmåleriet för att hylla och glorifiera just de ting och nöjen som de anställdes för att varna för? De tar sig an temat med hjälp av sina signifikativa skulpturer, som inte bara besitter en bitterljuv råstyrka och ett färgsprakande raseri, utan också gömmer det finstämda och ömma. Trion antyder att lättja inte nödvändigtvis utesluter andlighet och, med en akidoliknande taktik, låter de destruktiva symboler för död och förstörelse vändas emot dem för att framhäva det ljusa och livsbejakande. Lucky Thief behandlar också nutidens tankar om mänsklighetens och jordens förgänglighet.

Andreas Emenius

Future Heads

Ended
24.08—22.09.2012
Exclusive exhibition online now open for everyone
23.08—22.09.2012
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

In the Future Heads exhibition, Emenius has explored the idea that the Western world is actually ending and we are witnessing the last season – “winter time” – of the Faustian civilization.This theory is based on the thoughts in the book ‘The decline of the West’, by the german Philosopher Oswald Spangler. Written in 1923 Spengler’s depicts Western Man as a proud but tragic figure, for, while he strives and creates, he secretly knows the actual goal will never be reached. The exhibition is a collections of portraits, a hall of fame, of sorts, of people from various backgrounds. Protagonist with similar emotional patterns to us, connecting them to our time, but from a different context, looking back towards us through loopholes in time. What are they looking at? What are their potential reality? The portraits are both splendid and terrifying, both tragic and full of hope. Many made only in pencil, maintaining an openness for interpretation,like faded pictures from the future. The figures becoming vessels for mankinds imperfections and contradictions: confident/nervous, trusting/jealous, balanced/paranoid, safe/vulnerable, brave/cowardly.

Vibskov & Emenius

Circular Series

Ended
31.08—09.09.2012
Exclusive exhibition online now open for everyone
30.08—09.09.2012
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

Vibskov & Emenius is the collaborative art project of danish designer Henrik Vibskov and swedish artist Andreas Emenius, both graduates from Central Saint Martins College of Art and Design, London, in 2000. In 2007 they began ‘The Fringe Projects’ – ten works in form of installations, objects, performances, video and self-portraits, exploring illusion, surface, and movement, completed in 2009. They then continued with their lates series of work ‘The Circular Series’.

‘The Circular Series’ is a conversation between Vibskov & Emenius about identity and inclusion, about a persons place in the world, between fantasy, and self-made. It’s experiments, thoughts as projects, inspired by man-kinds constant search for knowledge. Armstrong on the moon, Roald Amundsen’s Antarctic expeditions, inventions, pushing forward. The circle is used as a clarifier, or visual glue, linking all the projects to the same universe. As a formal experiment the circle is interesting in relation to material, form, and motion.

 

 

Erik Berglin

Blinded By The Light

Ended
04.10—03.11.2012
Exclusive exhibition online now open for everyone
04.10—03.11.2012
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

“Blinded by the Light consists of images of deer’s, taken by automatic cameras, placed in the forest by hunters. These images have purely utility purpose, intended to detect whether there are potential game in a specific area. The surveillance society moving into the wilderness is an interesting absurdity, but I find it even more fascinating that these image lacks authorship. My main reason however, to start working with these images where that I found them so incredibly beautiful and sublime! Sometimes it can be so simple  – that something is aesthetically interesting. There are other interesting entries in the material but initial it was the fact that these images where created entirely at random  – without aesthetic choices on composition, and from my perspective they are extremely beautiful to look at. Some things are just so aesthetically interesting that it does not need any other concept.”

- Erik Berglin, interview with In The Immaterial, Sept 2012

Djurens rike har en alldeles särskild plats inom bildkonsten. I serien Blinded by the Light kommer vi närmare den världen än vad vi annars är vana vid. Som en Peeping Tom kan vi i hemlighet följa djuren under deras nattliga vandringar. Vi tar del av en värld till vilken vi egentligen inte är inbjudna. Bilderna är tagna av självutlösande kameror som placerats i skogen av jägare i Nordamerika och Europa i syfte att lokalisera byten. Det finns ingen avsändare, eller bestämd blick som bilderna utgår ifrån. Allt är automatiserat. Ändå tittar rådjuren tillbaka, inte på oss, men på något annat. Det skapar en vacker stämning, men också en känsla av förvarning, som om djuren försöker säga något som vi inte lyckas uppfatta.

 

Group Show

Group Show

Ended
15.11—15.12.2012
Exclusive exhibition online now open for everyone
15.11—15.12.2012
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

Group show with five new artists who exhibits at the gallery for the first time.

 

John Daily (US)

Kim Hiorthøy (NO)

Jonas Liveröd (SE)

Noah Lyon (US)

Li Shurui (CHI)

Karin Karlsson

Event Horizon

Ended
10.01—02.02.2013
Exclusive exhibition online now open for everyone
10.01—02.02.2013
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

I en abstrakt tradition arbetar Karin Karlsson med gränserna för vår begreppsapparat och våra möjligheter att förstå verkligheten och världen runtomkring oss. Hennes arbete tar sig med ett reducerat formspråk och materialval an teckningens och bildens grundstenar. Med enkla medel undersöker och omformulerar Karlsson bildens grundelement som både kommunikativ, symbolisk och lingvistisk yta.

Med klassiska tekniker som  tangerar teckningens vidare fält förhåller sig Karlssons teckningar till sin egen tvådimensionalitet. De tangerar och leker med hur vi som betraktare läser bild och aktivt deltar i läsningen och skapandet av den. I sin ambition att utforska gränserna för teckning som medium och vad som är visualiserbart på en platt yta står hon i dialog med konstnärskap och riktningar som de tidiga konstruktivisterna , Robert Ryman, Alfred Jensen och mer samtida som Tauba Auerbach .

Li Shurui

Black Bridge

Ended
07.03—06.04.2013
Exclusive exhibition online now open for everyone
07.03—06.04.2013
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

Li Shurui (1981, Chongqing, China). Shurui Li has since graduated from the Sichuan Fine Arts Institute continuously been working with light and her fascination for the color spectrums effect on the eye cornea. In her studio, located in Beijing’s art district Black Birge, she works in a tradition of Bridget Riley and contemporary Tauba Auerbach style. The result are monumental canvases with meditative tones, where the eye easily get stuck in a hypnotic state. The dots in different color scales and light forms abstract objects that seems to be taken from a digital medium such as a computer or TV. Sometimes one seems to be able to discern a natural phenomenon, a cutout from a cityscape or a billboard that flashes in the city’s dark.

He Wei (1980, Xinjiang, China). He Wei paints in a more traditional figurative chinese style. His dreamlike canvases has a fluffy, mythical aura present. His motives moves from manga- and anime inspired to more sci-fi, fantasy worlds and landscapes.

 

Li Shurui (1981, Chongqing, Kina). Shurui Li har sedan sin examen från Sichuan Fine Arts Institute kontinuerligt arbetat med ljus och sin fascination för färgspektrats påverkan på ögonhinnan. Resultatet är väldiga dukar med meditativa toner, där ögat tycks fastna i ett hypnotiskt tillstånd. Prickarna i olika färgskalar och ljus bildar abstrakta objekt som tycks hämtade från ett digitalt medium liksom en datorskärm eller TV. Ibland tycker man sig kunna urskilja ett naturfenomen, ett utklipp från en stadsvy eller en billboard som blinkar i stadens mörker.

He Wei (1980, Xinjiang, Kina). He Wei’s målar i en mer figurativ och traditionell kinesisk anda. Hans drömska dukar har ett sagolikt, luftigt skimmer över sig, hans motiv har skiftat i och med hans olika faser och har fångat allt ifrån mer manga- och animeinspirerade motiv till mer utomjordiska, fantasifulla världar och landskap. Även han har utbildats på Sichuan Fine Arts Institute.

 

 

Christian Saldert

The Birthday Party: Ten personal attempts…

Ended
25.04—08.06.2013
Exclusive exhibition online now open for everyone
25.04—08.06.2013
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

The Birthday party: Ten personal attempts at pursuing individualism in a world of total egocentrics

In his third solo exhibition for the gallery, Christian Saldert continues to work with his characteristic style of process and appropriation, this time he choses to focus on individualism. The show can be categorised in three parts; the appropriation picturese in the main room, the larger, painterly collages and the installation. The whole show is created with materials found in hardware stores, an attempt to draw a parallell to the emerging DIY culture which our contemporary society so fully embraces those days.

The main wall (and the image for the exhibition poster) are blown up found images from a medical book descriping the symtpom of pectus excavatum (funnel breast). Their gaze expresses a sensation of fear or of confusion over their own abnormality. Through repetitive and monumental means, the images create iconic and heroic qualities that represents the “other” and the “difference” of mankind.

 

Salderts tredje soloutställning för galleriet handlar om individualism och kan delas upp i tre delar, dels de rent approprierade bilderna som syns främst i huvudrummet, dels i de mer måleriska kollagen i mellanrummet samt installationen i huvudrummet.

Huvudväggen präglas av uppblåsta dokumentära bilder av barn födda med missbildade bröstkorgar. I deras blick tycks man kunna uttyda en rädsla eller förvådnad över sin egen abnormalitet. Bilderna är tagna från en medicinsk bok, men här får de rent ikoniska och heroiska kvaliteter, via repetitiva anslag och den monumentala storleken, har de har valts att representera det ”annorlunda” eller det ”andra”.Runt omkring finner vi vykortsbilder tagna från idrottstävlingar där jaget och dess prestation står i centrum. I vykortet från en swimmingpool blir några få huvudpersoner beroende på den selektiva  handkoloreringen. I en annan bild längre in i utställningsrummet har människorna på en strand retuscherats bort så att en ensam person i en roddbåt skapar en förtätat stämning med klara referenser till Munchs ”Skriet”.

Makode Linde

Taboo Fetish

Ended
22.08—21.09.2013
Exclusive exhibition online now open for everyone
22.08—21.09.2013
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

Taboo Fetish is Makode Linde’s first solo show since the retrospective that was produced by the gallery after the “scandal” that took place at Moderna Museet in spring 2012. This time around he takes us on a hunt for the darkest of Africa. We discover artefacts that completes the stories surrounding the broken objects that the archeologists has dug up. Dreams of the tropic, revionism of histroy and ghetto romantics are put in the mix in Linde’s gonzo-inspired treasure hunt. Also present in the story is his well recognised thematic that questions gender, race and identity. Its a global journey that strenghens Makode Linde’s perspective of our times.

Taboo Fetish är Makodes första utställning sedan retrospektivet och består av nyproducerade verk från det senaste året. Denna gång tar han med oss på en jakt efter det mörkaste Afrika. Vi finner artefakter som blir komplement till de berättelser som etnografernas krukskärvor och spjutspetsar förtäljer. Tropikdrömmar, historierevisionism och ghetto-romantik blandas friskt på Lindes gonzo-arkeologiska fyndplats. Med i berättelsen finns även konstnärens genomgående tematik och ifrågasättande kring identiteter och hudfärg. Det är en global resa som är en vidareutveckling på Makode’s centrala tankeställning.

 

Noah Lyon

Noah Lyon Paints The Internet

Ended
03.10—26.10.2013
Exclusive exhibition online now open for everyone
03.10—26.10.2013
A lot of people saw the exclusive online exhibition
X
 

In this exhibition Noah’s characteristic style meets social trademarks from the internet. By placing the well known logotypes on canvases and giving them life and feelings, Lyon reminds us of what are daily spaces and platforms actually are. Even though those concepts through which our daily lives are based and lived are big companies our relation to them still is one of both security and insecurity. They act as both a celebration, a pop-art concept and a questioning of this culture. Internet is still such a recent phenomena in human life that we still yet really can grasp or comprehend it.

Noah Lyon (b.1979) is a visual artist and conceptual musician based in Brooklyn, NY. A graduate of the Cooper Union for the Advancement of Science and Art, he works in drawing, painting, books, sound, and installation. In addition to his drawings and paintings, which have been exhibited internationally, Lyon has built a cult following from his prolific output of underground ephemera including Retard Riot zines, radio shows, recordings under various aliases, t-shirts, flyers, stickers, and his omnipresent buttons.

Utställningen är en samling nya verk där Noah’s karaktäristiska stil möter stilbildande varumärken från internet. Genom att placera välkända logotyper för olika företag på dukar, blandat med vänliga och mänskliga former uppstår en känsla av välkännande och trygghet, men även ett perspektiv till de plattformar vi idag låter forma våra liv. En hyllning, ett ifrågasättande eller kritik eller bara en blandning av det hela? Internet är fortfarande en så pass ny företeelse som vi inte riktigt har förstått vår närhet eller distans till.

Noah Lyon (f. 1979) är konstnär och musiker baserad i New York. Han arbetar med teckningar, målningar, fanzines, ljud, video, texter, performance och installationer. I ett serie teckande manér ger han uttryck för naivt, färgglada konstverk där betraktaren möts av vår tids informationssamhälle. Allt från reklamloggor, pins, Ronald Mcdonald, historiska referenser och andra inslag från vår tids mediakultur blandas in i Lyons bildvärld och uttryckssätt. Populärkulturella referenser sätts samman och dekonstrueras liksom aggressiva och lekfulla kommentarer gentemot vår samtid. Lyon har ställt ut på bl.a. MoMA PS1, Art Basel, Printed Matter Inc, Deitch Projects. Hans konstnärsböcker finns bl.a. i MoMA och Tate Britan’s samlingar. Han är även grundare av Retard Riot, en plattform för att få ut sina egna och andras kreativa och radikala idéer inom konst och musik. Hans fanzines och knappar säljs i stora mängder på MoMA och New Museum m.fl. i New York.

To be announced