[Boris Tellegen / Delta]

Random Distress

Ended
03.06—04.07.2010
Exclusive exhibition online now open for everyone
03.06—04.07.2010
A lot of people saw the exclusive online exhibition
 

Boris Tellegen [b. 1968] –  DELTA – is recognized as one of the early European pioneers of the grafitti scene.

After the mid-nineties, he moved on to a more experimental fine-arts style. Since then, Tellegen has become an established name within the contemporary art scene, with several international exhibitions, latest at Fondation Cartier in Paris 2009.

The exhibition “Random Distress” presents several larger reliefs, hung on the gallery walls together with framed collages, as well as a site specific installation that is specially constructed for and within the gallery. This is Tellegen’s second show at Galleri Jonas Kleerup. In 2008 he participated in the exhibition “Fragment.”

Boris Tellegen [b. 1968] – DELTA – är en av de tidiga europeiska pionjärerna inom graffitiscenen.

Vid nittiotalet mitt rördes hans konstnärsskap vidare till ett mer experimentellt uttryck. Sedan dess har Tellegen blivit ett etablerat namn inom den samtida konstscenen, med flera internationella utställningar, senast på Fondation Cartier i Paris 2009.

Utställningen “Random Distress” presenterar flera större reliefer, hängandes på galleriets väggar tillsammans med inramade collage, samt en platsspecifik installation som är speciellt konstruerad för galleriets lokaler. Detta är Tellegens andra utställning på Galleri Jonas Kleerup. År 2008 deltog han i utställningen “Fragment”.