Group Show

Wunderkammer

Ended
20.11—13.12.2009
Exclusive exhibition online now open for everyone
20.11—13.12.2009
A lot of people saw the exclusive online exhibition
 

”Das ausserkörperliche wirken des lebenden menschen welches sich durch physikalische wirkungen kundgibt”

The titel originates from the 1600-1800’s centuries when the phenomenon ”Wunderkammer” was a recognized expression. Not every home had one of those cabinets but it was a place where you would collect the ancient artifacts and objects also seperate these objects from ordinary ones. Families gathered around the collection and wondered about the oddities of the objects and about values like beauty and hideosity.

In the exhibition Wunderkammer works by three different artists are presented: an installation I promise, I will attract my prey by Elin-Maria Johansson, a series of works by Filippa Barkman and two portraits by Erik-Mark Sandberg.

”Das ausserkörperliche wirken des lebenden menschen welches sich durch physikalische wirkungen kundgibt”

Titeln kommer från fenomenet Wunderkammer som i 1600-1800 talets Europa var ett vedertaget begrepp som nu få känner till.  Det hörde inte till varje hem att man hade ett kuriosa kabinett eller en Wunderkammer. Men i de fall man hade det var det en plats där man samlade naturalia, forntida artefakter och konstföremål. Idén med samlingarna var att föremålen skulle skilja sig från det vardagliga. Man samlades och förundras över världens konstigheter och bedömde vad som var norm inom begrepp som skönhet och avsky.

I utställningen Wunderkammer visas installationen I promise, I will attract my prey av Elin-Maria Johansson, serien In Limbo av Filippa Barkman, samt två målningar av Erik-Mark Sandberg.