Lucky Thief

Vanitas

Ended
08.06—07.07.2012
Exclusive exhibition online now open for everyone
07.06—07.07.2012
A lot of people saw the exclusive online exhibition
 

The Dutch 17th century vanitas paintings aimed to remind us of the transient and fleeting nature of life and distance us from the world’s simple and momentary pleasures such as music, food and alcohol. However, despite this agenda, among the skulls and wilting flowers, we find the very objects that the period’s religious advocates wanted to protect us from.

In their exhibition Lucky Thief asks whether it is possible that the time’s artists adopted the vanitas genre in order to honor and glorify the very things and enjoyments that they were cautioned to avoid. The group attends to the subject through sculptures that not only occupy a bittersweet brutism and a colorful rage but also suggest tranquility and tenderness. The trio suggests that indolence not necessarily excludes spirituality and, adopting an aikido like tactic, let destructive symbols of death and destruction turn against themselves to bring out the light and life-affirmative. Lucky Thief addresses today’s questions regarding humanity’s and earth’s ephemerality.

1600-talets holländska Vanitasmålningar syftade till att påminna betraktaren om livets förgänglighet och få oss att vända oss bort från jordelivets enkla och tillfälliga nöjen så som musik, mat och alkohol. Men bland skallarna och de döende blommorna syns de objekt som tidens religiösa beställare ville skydda oss ifrån.

I deras utställning frågar Lucky Thief om det möjligen var så att dåtidens konstnärer använde vanitasmåleriet för att hylla och glorifiera just de ting och nöjen som de anställdes för att varna för? De tar sig an temat med hjälp av sina signifikativa skulpturer, som inte bara besitter en bitterljuv råstyrka och ett färgsprakande raseri, utan också gömmer det finstämda och ömma. Trion antyder att lättja inte nödvändigtvis utesluter andlighet och, med en akidoliknande taktik, låter de destruktiva symboler för död och förstörelse vändas emot dem för att framhäva det ljusa och livsbejakande. Lucky Thief behandlar också nutidens tankar om mänsklighetens och jordens förgänglighet.