Karin Karlsson

Event Horizon

Ended
10.01—02.02.2013
Exclusive exhibition online now open for everyone
10.01—02.02.2013
A lot of people saw the exclusive online exhibition
 

I en abstrakt tradition arbetar Karin Karlsson med gränserna för vår begreppsapparat och våra möjligheter att förstå verkligheten och världen runtomkring oss. Hennes arbete tar sig med ett reducerat formspråk och materialval an teckningens och bildens grundstenar. Med enkla medel undersöker och omformulerar Karlsson bildens grundelement som både kommunikativ, symbolisk och lingvistisk yta.

Med klassiska tekniker som  tangerar teckningens vidare fält förhåller sig Karlssons teckningar till sin egen tvådimensionalitet. De tangerar och leker med hur vi som betraktare läser bild och aktivt deltar i läsningen och skapandet av den. I sin ambition att utforska gränserna för teckning som medium och vad som är visualiserbart på en platt yta står hon i dialog med konstnärskap och riktningar som de tidiga konstruktivisterna , Robert Ryman, Alfred Jensen och mer samtida som Tauba Auerbach .