Andreas Emenius

The Nervous System

Ended
20.11—13.12.2011
Exclusive exhibition online now open for everyone
20.11—13.12.2009
A lot of people saw the exclusive online exhibition
 

Andreas Emenius (b. 1973) has gone from large scale sculptures and installations together with Henrik Vibskov with The Fringe Project, to two-dimensional creations with blue pen on white paper in The Nervous System. Here he creates his own universe, a place in between the definitive precision of science and its opposite; the organic, abstract and chaotic. Flowing shapes collides with strict geometric patterns in an attempt to illuminate mankinds hopeless struggle to try to create order and meaning in a world where such is non existent.

Emenius gratudated from St Martins College o Art and Design in London 1999 and is based in Copenhagen.

Andreas Emenius (f.1973) har gått från storskaliga skulpturer och installationer i The Fringe Projects (ett samarbete med Henrik Vibskov), till tvådimensionella skapelser av kulspetspenna och vitt papper i The Nervous System, som visas för första gången på Galleri Jonas Kleerup. Här skapar Emenius ett eget universum, en plats mittemellan vetenskapens exakta precision och dess motsats: det organiska, abstrakta och kaotiska. Lösa former kolliderar med hårda geometriska mönster i ett försök att illustrera mänsklighetens möjligen hopplösa försök att konstruera ordning och mening i en värld där sådant inte förekommer naturligt.

Andreas tog sin examen från Central Saint Martins College of Art and Design i London 1999, och är idag baserad i Köpenhamn. Hans verk rör sig över konstens hela spektrum – från teckning, till installationer, skulpturer och performance. Ett samarbete med designern Henrik Vibskov har lett till ovan nämnda The Fringe Projects, ur vilka ett tiotal verk har ställts ut i år i Tokyo och Kyoto, Japan.