Brendan Austin

Paper Mountains

Ended
18.02—24.03.2012
Exclusive exhibition online now open for everyone
18.02—24.03.2012
A lot of people saw the exclusive online exhibition
 

Gallery Jonas Kleerup presents Brendan Austin’s second solo exhibition – Paper Mountains.

In the last exhibition Debris Of Events, Brendan Austin (b.1977) investigated the spaces that exist on the periphery, both in nature as well as in our human limitations towards nature. Portraited is a series of dark, muted and graphical photographs of environments that explore our notion of the frontier. In this exhibitition he continues to evaluate the human relation to nature, but this time he rigorously construct his own fictive landscapes. What looks like a range of mountains at first glance, is by further examination studiously contructed ones, developed by close-ups of mountains in different parts of the world, that have been physically transformed in the studio and through the camera lens, into new forms of mountains. With this exhibition Brendan Austin challenges our gaze and questions both the camera and the authenticity of the image as well as our tendency to create our own realities.

Galleriet presenterar Brendan Austins andra soloutställning för galleriet – Paper Mountains.

I sin förra utställning Debris Of Events utforskade Brendan Austin (f. 1977) tomheten och gränserna som existerar i vår värld, både naturens fysiska gränser samt mänsklighetens begränsning inför samma natur. Allt med ett dovt, grafiskt fotografi med mörka undertoner. I denna utställning fortsätter han att granska människans relation till naturen, fast denna gång konstruerar han noggrant egna, fiktiva landskap. Det som vid första anblicken ser ut som bergskedjor och bergsformationer är vid en närmare granskning minutiöst konstruerade berg utvecklade av närbilder av berg från olika delar av världen som sedan via studion fått en fysisk förvandling för att via kamerans lins åter ta formen av just bergsformationer. Brendan Austin ifrågasätter med utställning just vår blick och tar upp frågor om både kamerans och bildens äkthet samt människans benägenhet att skapa egna verkligheter.