Yoshi Sodeoka

Moki Cherry / Yoshi Sodeoka

Ended
05.06—05.07.2009
Exclusive exhibition online now open for everyone
05.06—05.07.2009
A lot of people saw the exclusive online exhibition
 

What decides how we as individuals relate to and negotiate with the never-ending stream of information and messages that every day in our media society means?

Galleri Jonas Kleerup presents two artists, who with totally different results, sample and recreate two different types of media. The New York-based artists Yoshi Sodeoka and Moki Cherry both use collage techniques in their art, but create radically different expressions with this same means.

Collage has always been a way for the consumer of media to take over the flow of information, a way of making oneself a producer and not just a passive consumer. Moki Cherry and Yoshi Sodeoka represent two different generations and two different sexes. The contrast between their art makes it visible how the different experience and frames of reference in different individuals, based on personal idiosyncrasies as well as their epochs of living, affect and mold their way of consuming and breaking down media.

Vad är det som bestämmer hur vi som individer förhåller oss till den malström av information som varje dag i media- och informationssamhället innebär? Galleri Jonas Kleerup ställer ut två konstnärer som med helt olika slutresultat och innehåll, samplar och gör om två olika typer av media.  Konstnärerna Yoshi Sodeoka och Moki Cherry, baserade i New York, använder båda collage i sin konst, men skapar två sinsemellan helt olika uttryck med detta samma medel.

Collagetekniken har alltid varit ett sätt för mottagare att ta makten över informationsflödet, att skapa sin egen agens genom att göra sig själv till kreatör och producent. Moki Cherry och Yoshi Sodeoka representerar två olika generationer och två olika kön, och kontrasten mellan deras konst gör det tydligt hur individers skilda erfarenheter och referensramar, baserade på personliga egenskaper såväl som tidsepokerna de vuxit upp i, påverkar sättet att konsumera och bryta ned media.