Moley Talhaoui

Känslor Utan Landskap

Ended
26.04—26.05.2012
Exclusive exhibition online now open for everyone
26.04—26.05.2012
A lot of people saw the exclusive online exhibition
 

Self taught artist Moley Talhoui (b. 1985) has roots that dates back 2800 years in norhtern Morocco, although he was raised in small swedish town Västerås within a large family with a single mother. From an early age his easiest form of communication was through drawing. He has no education in art whatsoever, everything he knows he has taught himself, both on the streets and in his studio.

His style touches a naive, early modernist language with a dark, contemporary gaze. Outsider art. The characters in his pictures reflects the subconsciousness, animalized figures with thick, painterly stubborness mixes with frail pencil drawings in abstract and geometric patterns. Creatures, often horses mixes with the human figures and a few words to create a suggestive existance.

Den autodidakta konstnären Moley Talhaoui (f. 1985) har rötter som går 2800 år tillbaka i norra Marocko, själv är han uppvuxen i Stockholm och Västerås i en stor familj med en ensamstående, ung mor. Från tidig ålder hade han problem att kommunicera och fastnade med pennan och pappret som sin närmaste vän och länk ut mot världen. Han har aldrig studerat varken konsthistoria eller på någon konsthögskola utan har skapat sin egen utbildning, både på gatan och i sin ateljé.

Hans teknik snuddar vid ett naivistiskt, förmodernistiskt formspråk fast med en samtida, granskande blick med mörka undertoner. Karaktärerna i hans bilder speglar undermedvetna känslor, djurliknande figurer med tunga, måleriska drag blandas med spröda bllyertsteckningar i abstrakta och geometriska kompositioner. Djur, oftast hästar, blandas med människolika kreationer och enstaka textrader i en en suggestiv bildvärld.