Erik Berglin

Blinded By The Light

Ended
04.10—03.11.2012
Exclusive exhibition online now open for everyone
04.10—03.11.2012
A lot of people saw the exclusive online exhibition
 

“Blinded by the Light consists of images of deer’s, taken by automatic cameras, placed in the forest by hunters. These images have purely utility purpose, intended to detect whether there are potential game in a specific area. The surveillance society moving into the wilderness is an interesting absurdity, but I find it even more fascinating that these image lacks authorship. My main reason however, to start working with these images where that I found them so incredibly beautiful and sublime! Sometimes it can be so simple  – that something is aesthetically interesting. There are other interesting entries in the material but initial it was the fact that these images where created entirely at random  – without aesthetic choices on composition, and from my perspective they are extremely beautiful to look at. Some things are just so aesthetically interesting that it does not need any other concept.”

- Erik Berglin, interview with In The Immaterial, Sept 2012

Djurens rike har en alldeles särskild plats inom bildkonsten. I serien Blinded by the Light kommer vi närmare den världen än vad vi annars är vana vid. Som en Peeping Tom kan vi i hemlighet följa djuren under deras nattliga vandringar. Vi tar del av en värld till vilken vi egentligen inte är inbjudna. Bilderna är tagna av självutlösande kameror som placerats i skogen av jägare i Nordamerika och Europa i syfte att lokalisera byten. Det finns ingen avsändare, eller bestämd blick som bilderna utgår ifrån. Allt är automatiserat. Ändå tittar rådjuren tillbaka, inte på oss, men på något annat. Det skapar en vacker stämning, men också en känsla av förvarning, som om djuren försöker säga något som vi inte lyckas uppfatta.